Farmaceutkompis

Läkemedelskongressen, 7-8 november i Stockholm

Kongressen är mötesplats och nätverksarena för professionella inom läkemedelsbranschen. Detaljerat program hittar ni på Läkemedelskongressenes hemida. Cirka 400 deltagare och cirka 70 talare brukar närvara.

Alla icke-etablerade/nyanlända Farmaceutkompisar som också är medlemmar i Apotekarsocieteten får gå för studentpris (dvs 300 kr exklusive moms per dag). Först är du registrerad Farmaceutkompis, sen blir du medlem i Apotekarsocieteten, sen kan ni fylla i anmälan till Läkemedelskongressen, för en eller två dagar, på denna länk. Välj deltagaralternativet Student/Farmaceutkompis/Doktorand och medlemskap i APS, (medlemskap 0 kr 2017). Hur du som icke-etablerad/nyanländ blir gratis medlem i Apotekarsocieteten hittar du på vår startsida.

Ett annat alternativ som är öppet för alla är att Läkemedelskongressen 7 - 8 nov söker också volontärer som kan hjälpa till under dessa två dagar kl 08:00 – 17:00. Kanske du vill delta?

Gratis lunch och fika. Introduktion och förberedelser strax innan kongressen, cirka 1-2 timmar max. Exempel volontäruppgifter:
- Hjälp med registrering av deltagare (hjälpa dem med namnskyltar)
- Assistans till föreläsarna i respektive sal med byte av presentation och mikrofon
- Mikrofonlöpare till frågor i publiken
- Allmän service och hjälp under kongressen

Som volontär kan du utöka ditt nätverk och möta framtida arbetsgivare. Låter det intressant? Kontakta projektledaren Sophie.hoas@lakemedelsakademin.se och beskriv med några rader om varför just du vill vara volontär på Läkemedelskongressen!