Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara användbara och ge ytterligare hjälp, så som information kring migrationsprocessen, arbetsmarknad, läkemedels- och apoteks-industrin med mera.

Ny i Sverige

Om Asyl/Invandring

Arbetsmarknad

Branschnyheter, Nyheter om Farmaci/Läkemedel i Sverige

Webutbildningar (språk, medicin mm)

Sveriges Läkemedelskatalog

Läkemedelsakademins e-learning om farmakoterapi på arabiska