Farmaceutkompis

Projektet Farmaceutkompis avslutas!

Vi på Farmaceuter utan Gränser fortsätter såklart att stötta nyanlända och farmaceuter som ännu inte fått legitimation genom att stötta SENNA/Sveriges Farmaceuters viktiga stödarbete, samt Framtida Vårdpersonal, Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin och universiteten i att förhoppningsvis få fler platser på kompletteringsutbildningarna framöver! Under juli-dec 2019 kommer vi att fortsätta besvara frågor från farmaceuter som behöver stöd i att få sin svenska legitimation, per epost och Facebook messenger som vanligt, men inga fler matchningar i databasen kommer att ske. Utskick av nyhetsbrev och poster i Sociala medier med tips och spridning av information kommer också fortsätta under hösten.

Farmaceuter utan Gränser (FuG) drev från november 2015 till december 2019 integrationsprojektet Farmaceutkompis.

Vi samlar apoteks- och läkemedelsbranschen för att stötta nyanlända akademiker

Farmaceuter utan Gränser (FuG) startade i november 2015 integrationsprojektet Farmaceutkompis. Nyanlända akademiker inom denna likväl som andra branscher kan ha svårt att etablera sig i svenska samhället, både socialt och på arbetsmarknaden. FuG möjliggör tillsammans med samarbetspartners för nyanlända att enkelt få en kontakt in i det svenska samhället – en kontakt som dessutom är matchad till personens behov och är etablerad i Apoteks- och Läkemedelsbranschen vilket därmed ger det nätverk som just den personen behöver.

Senaste nyheter:


Samarbetspartners