Farmaceutkompis

Vi samlar apoteks- och läkemedelsbranschen för att stötta nyanlända akademiker

Farmacevter utan Gränser (FuG) startade i november 2015 integrationsprojektet Farmaceutkompis.

Nyanlända akademiker inom denna likväl som andra branscher kan ha svårt att etablera sig i svenska samhället, både socialt och på arbetsmarknaden. FuG möjliggör tillsammans med samarbetspartners för nyanlända att enkelt få en kontakt in i det svenska samhället – en kontakt som dessutom är matchad till personens behov och är etablerad i Apoteks- och Läkemedelsbranschen vilket därmed ger det nätverk som just den personen behöver.

− Sverige behöver nya sätt att ta tillvara arbetskraften som nu söker sig till landet. Vi hoppas att andra branscher också tar initiativ till liknande satsningar för att förhindra isolering, möjliggöra integration och bidra till ett socialt hållbart samhälle säger Sten Olsson, Ordförande för Farmacevter utan Gränser.

Intresset från branschen är stort, vilket tydligt syns på listan över samarbetspartners. Farmaceutkompis når en väldigt stor del av Apoteks- och Läkemedelsbranschen och kan på så sätt hitta nya lämpliga kompisar till våra nyanlända akademiker.

Nyanlända och etablerade som vill bli matchade med en Farmaceutkompis registrerar sig enkelt under fliken "Bli kompis här!".


Samarbetspartners